Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Thursday, June 2, 2011

Mất cắp danh tính cá nhân tăng gấp 5 lần

WASHINGTON (AP) -Sở thuế IRS đang vật lộn với việc có gần gấp 5 lần số người khai thuế bị đánh cắp danh tính cá nhân trong thời gian từ 2008 đến 2010.
Một giới chức Văn phòng Kế Toán Chính Phủ (GAO) dự tính sẽ trình bày trong buổi điều trần ở Hạ Viện vào hôm Thứ Năm.

Năm 2010, có 248,357 trường hợp bị đánh cắp danh tính cá nhân, so với 51,702 trường hợp của năm 2008. Các nạn nhân này khi khai thuế mới hay rằng tiền thuế lãnh về của mình đã có người khác lãnh thay, nhân danh đúng tên và số an sinh xã hội của mình, không hơn không kém.

GAO cho biết các nạn nhân phải chờ IRS xem lại ai thật ai giả, mới lãnh được tiền bồi hoàn thuế.

Phần nhiều các vụ đánh cắp danh tính cá nhân đã không bị truy tố. Ông James White, giám đốc các vấn đề chiến lược của GAO, phát biểu, khi đang chuẩn bị cung khai trước tiểu ban Cải Cách Chính Quyền và Giám Sát Hạ Viện: “Giới chức bên sở thuế IRS cho chúng tôi biết, họ chỉ mở một vài cuộc điều tra hình sự về việc đánh cắp danh tính cá nhân mà thôi.”

Dân Biểu Todd Platts, chủ tịch tiểu ban, nói: “Chúng ta muốn biết vì sao vấn đề này đang trở thành trầm trọng thêm. Bằng cách loan báo tệ nạn này cho công chúng hay càng sớm càng tốt, tiểu ban hy vọng mang lại cho người dân những thông tin cần thiết, để họ có thể tự bảo vệ mình khỏi bị đánh cắp danh tính cá nhân thêm nữa.”

Ðược biết kẻ trộm danh tính cá nhân thường khai thuế ngay từ sớm, trong khi người khai thuế hợp pháp có khuynh hướng khai muộn hơn. Và chỉ khi ấy họ mới hay có hai hồ sơ xin lấy tiền bồi hoàn thuế với cùng một số an sinh xã hội.

Có kẻ trộm lấy tên và số xã hội của nạn nhân để đi xin việc. Chủ nhân căn cứ vào lời khai này để khai báo với sở thuế như thể họ là người thọ thuế hợp pháp của mình. Nạn nhân sau đó nhận được giấy đòi thuế của cơ quan IRS, khiển trách nạn nhân không báo cáo lợi tức trong năm của mình. Bấy giờ nạn nhân chỉ biết vật lộn để minh oan với sở thuế.

IRS và một số cơ quan khác thiết lập trang mạng STOPFRAUD.gov, trong đó trình bày cho người thọ thuế phải làm gì khi tình nghi mình bị trộm danh tính cá nhân.

Trang mạng chính của sở thuế IRS gồm thêm đề mục: “Mười điều sở thuế IRS muốn quí vị cần biết về nạn đánh cắp danh tính cá nhân.”

Khi sở thuế nhận được nhiều hồ sơ xin bồi hoàn thuế với cùng tên một cá nhân, bấy giờ người thọ thuế được yêu cầu cung cấp thêm căn cước do tiểu bang hoặc liên bang cấp như bằng lái xe hoặc giấy thông hành, đính kèm với một báo cáo của cảnh sát hoặc một giấy khai có tuyên thệ với sở thuế.

No comments:

Post a Comment