Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Thursday, June 2, 2011

Công ty nhà nước phải bán ngoại tệ cho ngân hàng

HÀ NỘI (VNE) - Ngân Hàng Nhà Nước CSVN vừa ban hành thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 buộc tất cả các tổng công ty, tổ hợp kinh tế có vốn nhà nước từ 50% trở lên đều phải bán ngoại tệ cho các ngân hàng.
Theo thông tư này, thành phần công ty, tổ hợp thương mại phải bán ngoại tệ cho nhà nước được mở rộng đến các đơn vị có phần góp vốn của các tổ chức quốc doanh. Trước đây, chỉ 7 tổ hợp kinh tế quốc doanh mới có “nghĩa vụ” bán ngoại tệ cho các ngân hàng.

Báo VNExpress trích dẫn thông tư này nói rằng số ngoại tệ buộc phải bán bao gồm ngoại tệ trong tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn đang gửi tại các tổ chức tín dụng, kể cả số ngoại tệ thu được từ hoạt động mua bán kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Dĩ nhiên, thông tư này cũng hứa hẹn rằng các ngân hàng sẽ bán lại ngoại tệ cho các tổ hợp kinh tế, các tổng công ty nói trên trong trường hợp “cần thiết, hợp pháp.”

Thông tư tiếp tục nhắc lại lập luận cho rằng việc cá nhân và các pháp nhân giữ ngoại tệ trong một thời gian dài mà không chịu bán lại cho ngân hàng đã làm giá ngoại tệ và khiến nguồn cung ngoại tệ luôn căng thẳng.

No comments:

Post a Comment