Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Friday, May 27, 2011

'Vietlove 4 Japan' trao ngân phiếu gần $350,000 cho Hồng Thập Tự Hoa Kỳ

WESTMINSTER (NV) - Ban tổ chức của Ðại Nhạc Hội Vietlove 4 Japan (diễn ra ngày 8 tháng 4), đã trao ngân phiếu gần $350,000 cho bà Lois Beckman, đại diện Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, Quận Cam (ARC), lúc 1 giờ trưa ngày 26 tháng 5 tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt.

No comments:

Post a Comment