Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Sunday, May 29, 2011

Bia đá Văn Miếu vào 'ký ức thế giới' UNESCO

PARIS (NV) - Bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội là một trong 45 tài liệu được UNESCO liệt kê trong danh sách 'Ký ức Thế giới' trong vòng mới nhất, nâng tổng số tài liệu trong danh sách này lên 238 món, cơ quan UNESCO cho biết tuần qua.

"Bằng cách bảo tồn và chia sẻ tài liệu di sản đa dạng, chương trình Ký Ức Thế Giới của UNESCO củng cố cho nền cơ sở của học thuật và sự thưởng thức tài nguyên sáng tạo và đa dạng của văn hóa và xã hội con người," Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova phát biểu.

82 bia đá tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ghi lại danh tánh các vị tiến sĩ, kể cả trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa - trong hai triều đại vua Lê và vua Mạc. Bai này được dựng từ năm 1484 tới 1780, ghi lại kết quả các kỳ thi từ 1442 tới 1779.

Những bia đá này "ghi lại một cách sống động lịch sử 300 năm đào tạo và tuyển dụng nhân tài ở Việt Nam dưới triều đại Lê và mạc, tương tự như ở những nơi khác bên ngoài Việt Nam," UNESCO ghi nhận.

Hàng năm, vào mùa thi, thí sinh nếu thi ở Hà Nội thường có tục lệ vào Văn Miếu thắp nhang và xoa đầu đủ 82 con rùa đội bia để lấy hên trước khi thi.

Cũng được đưa vào danh sách Ký Ức Thế Giới lần này có những tài liệu cổ, như "Hoàng Đế Nội Kinh" của Trung Quốc, và cũng có những tài liệu của thời hiện đại, như tài liệu xây cất và sụp đổ của Tường Bá Linh và hiệp ước "hai cộng bốn," giữa hai miền Đông Tây và bốn nước Đồng Minh từ thế chiến thứ hai, ký năm 1990 dẫn đến thống nhất nước Đức.

No comments:

Post a Comment