Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Saturday, May 21, 2011

Thất nghiệp giảm ở 46 tiểu bang

WASHINGTON (Reuters) - Một dấu hiệu lạc quan cho tình trạng hồi phục chậm chạp của cuộc khủng hoảng kinh tế lâu dài và nặng nề nhất ở Hoa Kỳ trong hơn nửa thế kỷ qua là mức thất nghiệp giảm bớt ở hầu hết các tiểu bang trong tháng 4, theo dữ kiện thống kê do Bộ Lao Ðộng vừa công bố hôm Thứ Sáu 20 tháng 5.
Tỷ lệ thất nghiệp ở 46 tiểu bang trong tháng 4 năm nay thấp hơn tháng 4 năm ngoái và hiện nay chỉ còn 8 tiểu bang có mức thất nghiệp trên 10% so với 18 tiểu bang một năm trước.

Từ tháng 3 qua tháng 4, thất nghiệp giảm bớt ở tất cả các tiểu bang, trừ 3 tiểu bang và District of Columbia đã gia tăng.

Hai tiểu bang có mức thất nghiệp cao nhất là Nevada 12.5% và California 11.9%. Tuy nhiên tại Nevada mức thất nghiệp tháng 12 năm ngoái lên tới 14.5% và tiểu bang này đã ghi được tỷ lệ giảm sút lớn nhất trong một tháng, Bộ Lao Ðộng cho hay.

Tại tiểu bang Michigan, thất nghiệp giảm 2.9% so với tháng 4 năm ngoái, còn 10.2%, mức giảm lớn nhất trong vòng một năm.

Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất vẫn là ở các tiểu bang North Dakota 3.3%, Nebraska 4.2% và South Dakota 4.9%. Ba tiểu bang này luôn luôn duy trì được tình trạng ít thất nghiệp qua suốt thời kỳ suy thoái.

Tiểu bang New Hampshire cũng giữ tỷ lệ thất nghiệp thấp trong tháng 4 với 4.9%. Trong vòng một tháng số người được lãnh lương tăng lên ở 42 tiểu bang trong đó có District of Columbia.

Tính theo số người tìm được việc làm, New York dẫn đầu với 45,700 tiếp theo là Texas 32,900, Pennsylvania 23,700. Michigan mất việc nhiều nhất 10,200 việc làm, tiếp theo là Minnesota 5,200 và South Carolina 3,800.

No comments:

Post a Comment