Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Tuesday, May 24, 2011

TGM Giuse Ngô Quang Kiệt: Càng bách hại đạo Chúa càng phát triển, Chúa Giêsu cũng là một người xa quê

Trong buổi gặp gỡ các giáo dân xa quê và dâng Thánh lễ cho họ tại Đan viện Châu Sơn, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã có bài giảng về thân phận, hoàn cảnh của những người xa quê.

Với lời nói vang vọng, mạnh mẽ và khỏe khoắn, minh mẫn, Đức TGM đã giảng nói về ý nghĩa của Thánh lễ cho người xa quê tại Châu Sơn.Bài giảng của ngài cũng đã liên hệ thân phận của Đức Giêsu là một người xa quê và bị bách hại bằng nhiều cách, nhưng với những người công giáo, việc bách hại càng tàn bạo, thì đạo Chúa ngày càng phát triển.Cũng trong bài giảng của mình, TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã nói đến những nguyên nhân các bất hạnh của những con người đau khổ, xa quê hương mưu tìm cuộc sống. Đó là nạn quan tham chiếm đoạt, nhũng lạm của cải, đất đai tài sản của nhân dân. Đó cũng là nạn những người xa quê luôn bị những khó khăn, nguy hiểm cận kề, rình rập.Ngài kêu gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả để ý Chúa được thể hiện.Mời quý vị nghe bài giảng của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt tại Châu Sơn với cộng đồng xa quê hành hương tại Châu Sơn ngày 22/5/2011.

Nữ Vương Công Lý mời quý vị độc giả nghe bài giảng của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt tại Châu Sơn ngày 22/5/2011:

No comments:

Post a Comment