Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Tuesday, May 24, 2011

Bổ nhiệm giám mục gốc Việt đầu tiên tại Úc

Linh Mục Vincent Nguyễn Văn Long dòng PhanxicôVATICAN(NV) - Một linh mục sinh trưởng tại Việt Nam được bổ nhiệm làm giám mục tại Úc, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này có một giám mục gốc Việt, theo thông cáo của Cơ Quan Thông Tin Vatican (VIS).

Linh Mục Vincent Nguyễn Văn Long, thuộc dòng Phanxicô Viện Tu (Friars Minor Conventual), được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Melbourne.

Trong một bức thư gửi ra tuần qua, Tổng Giám Mục Denis Hart nói, “Việc bổ nhiệm Giám Mục Vincent làm phụ tá tại Melbourne là một việc làm lịch sử. Lúc trẻ, ngài trốn khỏi Việt Nam bằng thuyền, đến Melbourne, gia nhập dòng Phanxicô Viện Tu, và tới nay đã phục vụ sáng giá phụ trách xứ Springvale, trong vai trò lãnh đạo dòng tu, và đã cống hiến rộng rãi và tài đức cho giáo hội.”

Linh Mục Vincent Long năm nay 50 tuổi, sinh tại Gia Kiệm năm 1961. Năm 1980, ông vượt biên và đến Úc tỵ nạn. Gia nhập dòng Phanxicô Viện Tu năm 1983, ông thụ phong linh mục năm 1989, theo thông cáo báo chí của dòng Phanxicô Viện Tu. Linh Mục Vincent Long làm chánh xứ tại Springvale, thuộc Tổng Giáo Phận Melbourne, từ năm 2002-2008. Năm 2005, Linh Mục Vincent Long được bầu làm Bề trên dòng Phanxicô Viện Tu tại Úc, và sau đó là tổng cố vấn của dòng đặc trách vùng Á Châu Thái Bình Dương.

Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam Úc Châu, trong một bản chúc mừng gửi ra, nói, “Như Ðức Tổng Giám Mục Denis Hart đã phát biểu đây là một sự kiện lịch sử cho giáo phận và cho nước Úc, một thuyền nhân từ Việt Nam vượt biển tới Úc, gia nhập dòng tu, thành một linh mục đã từng lãnh đạo giáo xứ, trở thành cấp lãnh đạo cho tu hội và giờ đây được mời gọi đóng góp tài trí cho giáo phận.”

Linh Mục Vincent Long còn một người chị em gái ở Việt Nam, ba người anh em trai tại Hòa Lan, và ở Melbourne có hai ông bà thân sinh, một anh em trai, một chị em gái, theo thông cáo báo chí của dòng Phanxicô Viện Tu.

Lễ tấn phong giám mục sẽ diễn ra ngày 23 tháng 6 tại nhà thờ chánh tòa Melbourne

No comments:

Post a Comment