Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Saturday, May 21, 2011

Nhiều giáo sư Sử và Tôn Giáo phản bác: 21-5-2011 sẽ không là Ngày Tận Thế!

Cali Today News - Trong ngày hôm qua, thứ sáu, và nhiều ngày trước đó, dư luận Hoa Kỳ và thế giới ồn ào chuyện rằng ngày thứ bảy, 21 tháng 5 năm 2011, sẽ là ngày tận thế.
Các đài truyền hình và báo chí uy tín của Hoa Kỳ và thế giới cũng loan tin này và bàn nhiều về tin này. Nhiều báo chí còn "countdown" là chúng ta đang trải qua những ngày giờ cuối cùng trước khi bị tận thế.
Tại sao lại có tin này? Và thực tế sẽ chứng minh tin này ra sao?
Tất cả chuyện ồn ào này bắt đầu từ lời tiên đoán của trên hệ thống radio Tin Lành. Ông Harold Camping nói rằng dựa vào tính toán theo kinh thánh của ông thì ngày 21 tháng 5 năm 2011 sẽ là ngày Chúa Jesus Christ trở lại lần thứ hai với loài người của chúng ta và lần trở lại này xảy ra vào lúc thế giới trải qua đại động đất kinh hoàng.
Ông Harold Camping nói rằng tất cả những điều này được nói rõ ràng trong kinh thánh. Và rằng có nhiều dấu hiệu diễn ra ở khắp nước.
Trong lúc báo chí và truyền hình Mỹ ồn ào về tin này với những lời bình khác nhau, thì trong cộng đồng người Việt chúng ta cũng bàn về tin này khắp nơi, thậm chí nhiều người còn cá độ rằng sẽ có xảy ra tận thế không.
Một giáo sư Sử học và Tôn giáo học của trường đại học Boise State University, thì cho rằng chuyện lý giải kinh thánh như thế là không đúng. Giáo sư Jill Gill thì cho rằng "theo Kinh Thánh, chúa Jesus nói rằng không ai biết được chính xác thời gian. Và chính đây là luận cứ mà nhiều người đã sử dụng để phản bác lại lời tiên đoán này của ông Harold Camping. Và nếu ông ta nói rằng ông ta biết chính xác ngày đó, thì điều đó đúng là bằng cớ để nói rằng ngày tận thế theo ông ta đoán sẽ không xảy ra."
Giáo sư Gill nói rằng đây không phải là lần đầu tiên thế giới nghe những tiên đoán tận thế như thế này. Vào name 1843, moat người có tên là William Miller cũng đã tiên đoán như thế này, và đã đoán… trật lất.
Lúc đó, ông William Miller tiên đoán là chúa Jesus trở lại vào năm 1843, và ông ta thuyết phục nhiều người bán đi tất cả vật sở hữu trên trần gian này, và mua vãi trắng để làm áo. Họ rời nhà ra đứng bên bờ núi, và họ rất hồi hộp. Một số người còn tự tử vì sợ phải đối diện với chúa Jesus.
Ông William Miller đã đoán sai và theo giáo sư Gill thì ông Camping cũng sẽ đoán trật lất. Vào năm 1994, ông Camping cũng đã đoán tận thế nhưng đã đoán trật lất. Và sau đó, ông ta biện minh là ông ta đã hiểu sai những điều ẩn ý. Và lần này, ông ta tuyên bố là ngày tận thế là chắc chắn, nhưng nhiều người cho rằng rồi ông cũng sẽ đoán bay một lần nữa.
Ông Mạnh Uông, chủ nhân của tiệm Phở Bằng, là moat người Công Giáo. Ông cũng nói rằng "Không ai biết được ngày Chú Jesus trở lại và lời tiên đoán này sẽ… không đúng. Hãy chờ xem!"

No comments:

Post a Comment