Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Thursday, May 19, 2011

Kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam không dễ

HÀ NỘI (PL) -Dự thảo nghị định về kinh doanh bảo hiểm vừa được Bộ Tài Chính Việt Nam công bố sáng 16 tháng 5 cho thấy, chính sách bảo hộ vẫn đè nặng hoạt động kinh doanh bảo hiểm các loại tại Việt Nam. Dự thảo nghị định về kinh doanh bảo hiểm vừa được Bộ Tài Chính Việt Nam công bố sáng 16 tháng 5 cho thấy, chính sách bảo hộ vẫn đè nặng hoạt động kinh doanh bảo hiểm các loại tại Việt Nam.
Theo nghị định, các công ty bảo hiểm ngoại quốc muốn tham gia hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực này phải ký quỹ 100 tỉ đồng để gọi là “bảo đảm năng lực xử lý tổn thất”. Mặt khác, các công ty bảo hiểm “ngoại” cũng phải có tổng tài sản trên 2 tỉ đô la.

Theo báo Pháp Luật, yếu tố nữa được coi là điều kiện “ắt có và đủ” là công ty bảo hiểm đó phải có thâm niên hoạt động ít nhất 10 năm. Ðáng nói hơn hết là các công ty bảo hiểm còn bị đòi hỏi không được hoạt động mua bán bảo hiểm trực tiếp cho khách hàng mà phải thông qua một công ty môi giới trung gian tại Việt Nam.

Lâu nay, các công ty bảo hiểm Việt Nam giữ địa vị độc tôn hoạt động trong lĩnh vực này như Bảo Minh, Bảo Việt. Tính chất độc quyền khiến các công ty Việt Nam hoạt động “đủng đỉnh,” quan liêu. Rất nhiều khách hàng kêu ca không được bồi thường đúng hợp đồng hoặc bồi thường rất chậm. Nhiều người không muốn mua bảo hiểm kể cả bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm sức khỏe vì không thấy quyền lợi của mình khi bỏ tiền ra mua một món dịch vụ quan trọng.

Dự thảo nghị định này chắc chắn sẽ bó tay bó chân các công ty chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm. Cuối cùng thì người dân tiếp tục chịu thiệt vì thiếu người bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình khi gặp rủi ro, bất trắc.

No comments:

Post a Comment