Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Sunday, May 15, 2011

TGP Hà Nội: Báo động việc nhà cầm quyền cướp phá tài sản của nhà Dòng Thánh Phaolo

Hình như để chuẩn bị lập thành tích chào mừng Bầu cử Quốc Hội và ngày sinh nhật Hồ Chí Minh, nhà cầm quyền Hà Nội quyết định chơi ván bài lớn với đồng bào công giáo thuộc TGP Hà Nội và các giáo tỉnh miền Bắc, đặc biệt là dòng Thánh Phaolo bằng cách đập phá Nhà Dòng Thánh Phaolo trong những ngày này.

Lợi dụng đây là một Dòng nữ tu, Dòng Thánh Phaolo Hà Nội là nơi bị cưỡng chiếm rất nhiều tài sản, đất đai tại Hà Nội. Các cơ sở của nhà dòng đã hầu hết bị chiếm cướp bởi nhà cầm quyền CSVN.

Hàng động này của nhà cầm quyền HN lần nữa thách thức dư luận, cộng đồng giáo dân Hà Nội và những người có lương tâm.

Một số hình ảnh ban đầu về hành động tội ác này của nhà cầm quyền CSVN đang phá nhà dòng Thánh Phaolo đã bị cưỡng chiếm làm bệnh viện tại Hà Nội những ngày này.

No comments:

Post a Comment