Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Sunday, May 22, 2011

'Phục vụ chúng sanh' là sự cúng dường to lớn nhất

Ðại lễ Phật Ðản 2555 tại chùa Huệ Quang và chùa Quan Âm


“Phục vụ chúng sanh là sự cúng dường to lớn nhất mà người Phật tử đã thấm nhuần tinh thần Ðại Hùng, Ðại Lực, Ðại Từ Bi của Ðức từ phụ.”

Ðó là lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, một trong những ngôi chùa đẹp và lớn của cộng đồng người Việt ở Nam California, trong ngày Khánh Ðản Ðức Phật, Phật lịch 2555 vào hôm Chủ Nhật, 22 tháng 5, tại chùa Huệ Quang trên đường Westminster thuộc thành phố Santa Ana.

Gần cả ngàn đồng hương Phật tử đã có mặt từ lúc 9 giờ sáng để tham dự đại lễ. Trong những giờ phút chờ đợi phút khai mạc, Phật tử đã tỏa rộng khắp khuôn viên khá rộng của chùa để vừa lễ Phật tại nơi chính điện, vừa dự một buổi thuyết pháp tại lễ đài.

Ðúng 12 giờ trưa, Chư Tôn Ðức Tăng Ni và các Ðạo Tràng Phật tử đã từ chính điện rước hương hoa vào lễ đài. Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, chánh đại diện Văn Phòng Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ cùng các Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thích Phước Thuận và Chư Tôn Ðức Tăng Ni thuộc các chùa viện ở Nam California đã cùng đoàn rước tiến vào hội trường trước lễ đài trong tiếng tụng kinh vang dội của chư Tăng Ni Phật tử.

Sau những nghi lễ chào Quốc Kỳ Mỹ Việt và Phật Giáo kỳ, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn đã lên đọc một “Lá Thư Mùa Phật Ðản” gửi đến chúc mừng Chư Tôn Ðức Tăng Ni và đồng hương Phật tử để khai mạc Ðại Lễ Phật Ðản tại chùa Huệ Quang.

Trong thư, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn đã đề cập đến sự thị hiện Ðản Sanh của Ðức Phật cũng là sự hiển thị tinh thần Ðại Hùng, Ðại Lực, Ðại Từ Bi giữa thế giới đầy khổ đau này. Sự xuất gia tìm đạo của Ngài là để suy tư tìm cách cứu khổ chúng sanh. Ðức Phật đã là một vĩ nhân độc nhất vì trên con đường tầm đạo, Ngài đã chiến đấu với chính mình mà không làm hại đến một sinh vật nhỏ bé nhất. Sự tự thắng đã là một điều cao cả nhất trong cuộc sống. Người Việt chúng ta đã hấp thụ được tinh thần ấy. Ông cha chúng ta đã đứng trên quan điểm nhà Phật mà đã để lại cho con cháu những lời giáo dục thấm đầy nhân sinh quan của đạo Phật. Những câu ca dao từ ngàn đời nay đã như câu nói cửa miệng của người dân Việt như “Thương người như thể thương thân,” “Bầu ơi thương lấy bí cùng...” rõ ràng là đã thể hiện cái nhân sinh quan của Phật giáo.

Hòa thượng nhấn mạnh: “Cho nên kỷ niệm ngày Ðản Sinh của Ðức Phật chính là để chúng ta cùng tri ơn, báo đáp Ðức Từ Phụ cùng tâm niệm bao dung, hỉ xả và phục vụ chúng sanh như Ðức Từ Phụ đã thể hiện. Trong tinh thần ấy cộng đồng người Việt chúng ta đã thể hiện được phần nào khi chúng ta đã hết lòng tham gia vào các cuộc cứu trợ thiên tai trên khắp thế giới, mở được những Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh để giúp đỡ các Thương Phế Binh VNCH đã phải chịu biết bao bất công nhục nhằn ở trong nước..., tổ chức được những cuộc giúp đỡ đồng bào ở trong nước đang phải sống thiếu tự do và bị đàn áp.”

Sau chót, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn đã kêu gọi đồng hương Phật tử trong ngày Ðản Sinh Ðức Phật năm nay hãy cùng nhau cầu nguyện cho thế giới được an bình, cho những người đang lãnh đạo đất nước thức tỉnh mà quay về với dân tộc để “cùng nhau xây dựng đất nước.”

Hòa thượng cũng cho biết hiện chùa Huệ Quang đang mở cuộc cứu trợ nạn nhân vụ động đất sóng thần ở Nhật Bản và mong đồng hương Phật tử cùng góp tay vào.

Cũng trong đại lễ này, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, chánh đại diện Văn Phòng Phật Giáo VNTN tại Hoa Kỳ cũng ban một đạo từ nhắc rằng sự thị hiện của Ðức Phật đã mở ra một kỷ nguyên trí lực và tình thương và dân tộc VN đã nhờ được ánh sáng trí tuệ ấy mà phát triển. Nhưng bất hạnh thay, biến cố vào năm 1975 đã khiến biết bao người phải bỏ nước ra đi để tìm tự do và lẽ sống. Và cũng từ đó người Việt đã đem được ánh sáng trí huệ và tình thương đến nhiều nơi như tại đất nước này. Nay chúng ta kỷ niệm Ðản Sanh của Ðức Phật hãy cùng nhau thể hiện được rõ tính chất hòa bình của Phật giáo.

Sau đó những nghi thức trong ngày Khánh Ðản được thực hiện như Lễ Mộc Dục và Phóng Sanh cùng là một chương trình văn nghệ Phật giáo do các nghệ sĩ được cộng đồng ưa thích do nhà chùa mời đến trình diễn cho mãi tới hơn 4 giờ chiều mới chấm dứt.

Cũng trong ngày Chủ Nhật, 22 tháng 5, chùa Quan Âm như mọi năm đã tổ chức lễ Phật Ðản 2555 tại hội trường trường trung học Chapman High School nằm tại góc đường Chapman và Knott. Hơn 300 Phật tử đồng hương và Chư Tăng Ni đã cử hành lễ suốt từ lúc 11 giờ sáng cho đến hơn 2 giờ chiều. Một buổi thuyết pháp trước giờ hành lễ do Thượng Tọa Thích Tâm Hoàn phụ trách đã nhắc nhở người Phật tử rằng sự thị hiện của Ðức Phật đã đánh thức và soi đường cho chúng sinh nhân loại. Thượng tọa nói rằng nhân loại đang ngủ say sưa trong cái vô minh của mình nên hãy thức tỉnh mà mở toang cái cửa “Không” nơi mỗi con người để tìm về với Phật trong ta.

Vào lúc 12 giờ trưa, hòa thượng viện chủ chùa Quan Âm đã cùng Chư Tăng Ni vân tập đến lễ đài cử hành Ðại Lễ Phật Ðản năm PL 2555.

Trong diễn văn khai mạc, Cư Sĩ Minh Giới thay mặt ban tổ chức đã nhắc lại con đường tu đạo và giác ngộ của Ðức Phật Thích Ca dẫn đến cho nhân loại lòng từ, bi, hỉ, xả để cùng nhau được sống trong hòa bình hoan lạc.

Trong dịp này Hòa Thượng Viện Chủ Thích Ðạo Quang cũng ban một đạo từ nhắc nhở Phật tử tinh thần nhân ái hòa bình của đạo Phật.

No comments:

Post a Comment