Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Thursday, May 19, 2011

Giá điện ở VN sẽ tăng 3 tháng một lần?

HÀ NỘI (TH) - Sáng ngày 18 tháng 5, Bộ Công Thương Việt Nam loan báo sẽ “thả nổi giá điện theo thị trường kể từ ngày 1 tháng 7”.Bộ này cho rằng đây là biện pháp “cạnh tranh” áp dụng cho ngành điện theo kế hoạch đã được chính phủ CSVN chấp nhận, nhưng từ chối xác định về việc sẽ tăng giá điện trong thời gian tới hay không.

Theo báo Tuổi Trẻ, “thị trường điện cạnh tranh” sẽ theo một quy trình qua 2 giai đoạn gồm thử nghiệm và chính thức. Giai đoạn chính thức được tính từ năm 2012 cho đến hết năm 2014.

Ðồng thời với thông báo chính thức nói trên, Bộ Công Thương cũng cho rằng giá bán điện hiện nay không chạy theo kịp chi phí đang trên đà gia tăng. Nói cách khác, ngành điện Việt Nam đang bán điện với giá thấp hơn giá thành khoảng 6 cent mỗi Kwh.

Mặt khác, tại cuộc họp báo diễn ra sáng 18 tháng 5, Chủ Tịch Tổng Công Ty Ðiện Lực Việt Nam (EVN) Ðào Văn Hưng cho rằng “thả giá điện theo cơ chế thị trường được coi là bước đầu để EVN tính đúng, tính đủ giá bán theo chi phí đầu vào để tránh lỗ”. Ðược yêu cầu xác định liệu sẽ tăng giá điện trong thời gian tới, từ ngày 1 tháng 7 hay không, ông Hưng không trả lời.

EVN chỉ xác nhận rằng theo lộ trình điện cạnh tranh được chấp thuận, “khoảng cách giữa hai lần điều chỉnh giá bán điện tối đa là 3 tháng”.

Dư luận cho rằng chẳng qua là cách nói úp mở của ngành điện Việt Nam. Họ không tiện nói thẳng rằng đã được “ở trên” bật đèn xanh tăng giá điện 3 tháng một lần kể từ ngày 1 tháng 7. Và khi chỉ có một công ty EVN duy nhất được bán điện cho dân thì EVN khác nào một mình một chợ, muốn tăng giá bán điện bao nhiêu, lúc nào thì tùy thích vậy.

Chỉ khổ cho người dân nghèo, khi giá điện tăng thì chắc chắn cơn bão giá mới - ít nhất là lần thứ tư lại ập xuống đầu họ, một lần nữa.

No comments:

Post a Comment